Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprosił swoich pracowników do udziału w Wielkopostnym Dniu Skupienia. To okazja do formacji wiary.

W sobotę, 4 marca 2023 r., w Domu Katolickim ROMA w Przemyślu odbyło się pierwsze wielkopostne spotkanie formacyjne dla pracowników przemyskiej Caritas, zarówno dla księży, sióstr i braci zakonnych oraz osób świeckich. Na spotkaniu zgromadziły się osoby pracujące w instytucjach Caritas na terenie okręgu przemyskiego i jarosławskiego.

Jak mówił w Radiu FARA ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Wielki Post jest czasem przemiany i nawrócenia. – W każdą sobotę, żeby każdy mógł skorzystać z tej formy rozmyślania i przemiany swojego serca, w różnych rejonach przeżywamy takie dni skupienia, a w tej przemianie pomagają nam Słudzy Boży Józef i Wiktoria Ulmowie – powiedział ks. Janiec.

Dlatego też gościem spotkania w Domu Katolickim ROMA był ks. Witold Burda, który jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów z Markowej. Wygłosił on konferencję, a podczas Eucharystii homilię.

Jak zaznaczył ks. Janiec, spotkania formacyjne mają dwa ważne cele. – Mamy się sobą nawzajem ubogacać, ale również mamy sami do swojego życia coś wnieść, zapalić się, żeby zobaczyć, że ta nasza praca ma być pasją, pełną wrażliwości i empatii dla drugiego człowieka.

Podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia Caritas w Przemyślu pracownicy uczestniczyli w Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. W homilii wygłoszonej przez ks. Witolda Burdę, usłyszeli zachętę, by kochać drugiego człowieka tak, aby móc poświęcić wszystko.

– Pan Jezus jest prawdziwym nauczycielem, pedagogiem i wychowawcą przede wszystkim dlatego, że jak mówił coś, to najpierw sam tym żył – mówił ks. Burda. – Popatrzmy na Jego krzyż. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje swoje za przyjaciół swoich.

Porównując człowieka do prostego ołówka, kaznodzieja zwrócił uwagę, że zawsze najważniejszym jest to, co kryje się w naszym wnętrzu, w naszym sercu. – Człowiek, który w sercu ma szacunek, dobroć, łagodność, pokój, miłość, to taki jest potem do innych. Wzbudza szacunek, jest lubiany. Jakie są nasze serca dzisiaj? – pytał ks. Burda.

Za jeden z przykładów pięknych serc ludzkich kapłan przywołał postaci Józefa i Wiktorii Ulmów, których beatyfikacji wyczekujemy. – W życiu nie można być biernym, miernym, byle jakim. Życie trzeba przeżywać z zaangażowaniem, z pasją, z entuzjazmem jak Józef Ulma, jak jego małżonka, jak uczyli swoje dzieci. Ile tam było życia w tej rodzinie. Byli na innych otwarci.

Wielkopostne Dni Skupienia dla pracowników Caritas Archidiecezji Przemyskiej odbędą się jeszcze w Krośnie, Błażowej i Leżajsku. Dotychczas formacja realizowana była w formie rekolekcji, jednak jak zaznaczył ks. Artur Janiec, dni skupienia są formą dostępną dla wszystkich.