Złota Jesień - Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Złota Jesień”

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Złota Jesień” nr umowy RPPK.08.03.00-18-0083/19-00 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Beneficjentami mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy wiejskiej Leżajsk, gminy Grodzisko Dolne i Markowa oraz ich opiekunowie faktyczni – usługi mobilne oraz na terenie gminy wiejskiej i miejskiej Łańcut – Dzienny Dom Pomocy

 

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON

– wsparcie realizowane w ramach DDP

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Złota Jesień” zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami i złożenia Formularza Zgłoszeniowego

 

 

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  3. Załączniki – osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  4. Formularz zgłoszeniowy – opiekunowie faktyczni
  5. Załączniki – opiekunowie faktyczniSkip to content