Zintegrowani 50+ - O projekcie

Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji do Projektu  „Zintegrowanie osób 50+ kluczem wejścia na rynek pracy” UDA – POKL.07.02.01-18-143/13-00 przewiduje się od 17.03.2014 r. Dokładne informacje o terminie naboru zostaną upublicznione w formie ulotek, plakatów, ogłoszeń w prasie i radiu regionalnym.

 

Regulamin projektu do pobrania.

Formularz zgłoszeniowy.

Deklaracja udziału.

Skip to content