Podsumowanie

Kolejny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Podprogram 2017 w Caritas Archidiecezji Przemyskiej został zakończony.

Od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz pracownicy OPL  wydali łącznie  ponad 506 ton artykułów spożywczych,  które trafiły do 10549 osób ubogich,  zakwalifikowanych do programu z  terenu województwa podkarpackiego  (powiat przemyski, przeworski, jarosławski, dynowski i lubaczowski). Wśród 39 663 wydanych paczek znajdowały się między innymi takie artykuły jak: cukier, olej, mleko, ser, ryż, makaron jajeczny i kukurydziany, kasza gryczana, herbatniki maślane, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet wieprzowy, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, koncentrat pomidorowy, fasola biała, marchewka z groszkiem, powidła śliwkowe i buraczki wiórka.  Nowością był miód wielokwiatowy i kabanosy wieprzowe. Żywność wydawana była w parafiach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach prowadzonych przez Caritas, oraz w Centrum Charytatywnym Caritas w Przemyślu.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2017 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych( większej niż przewidywał zestaw roczny na osobę), aby zapewnić swym rodzinom możliwość niemalże całorocznej pomocy żywnościowej. Dostęp do pomocy zapewniony był bez jakichkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

W ramach działań ze środków towarzyszących Centrum Charytatywne Caritas w Przemyślu  przeprowadziło 42 warsztaty, w których uczestniczyło 1082 uczestników. Działania towarzyszące realizowane  przez Caritas tak jak w poprzednim podprogramie, miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te realizowane były w formie szkoleń lub warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te prowadzone były w sposób cykliczny w okresie dystrybucji żywności i zakończone zostały w miesiącu marcu 2018r.

W okresie realizacji Podprogramu 2017 odbiorcy pomocy żywnościowej mieli również możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu a realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego, w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją (w tym działania na rzecz osób bezdomnych), wsparcie terapeutyczne i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów oraz udział w programach Caritas.

Skip to content