Razem na rynek pracy

Zaproszenie do złożenia oferty
(zgodnie z zasadą rozeznania rynku)
na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby realizacji projektu
pn. „Razem na rynek pracy”

Zaproszenie

Załącznik

—————————————————-

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do złożenia ofert na wyposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Tryńczy, Woli Zarczyckiej i Przychojcu

Informujemy, że na prośbę oferentów w zapytaniu nr 1 i w zapytaniu nr 2 termin na złożenie ofert zostaje wydłużony do 19.11.2018 do godziny 16:00. Wpływ oferty wraz z załącznikami musi nastąpić do zamawiającego przed tą datą i godziną. Pozostałe treści zapytań nie ulegają zmianie.

Zapytanie ofertowe nr 1

Załączniki do zapytania nr 1

 

Zapytanie ofertowe nr 2

Załączniki do zapytania nr 2

 

Zapytanie ofertowe nr 3

Załączniki do zapytania nr 3

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej poszukuje wykonawcy szkolenia okresowego z zakresu BHP do pobrania:

Zaproszenie

Formularz ofertowy

Skip to content