Projekt  Nauka i zabawa w przestrzeni miejskiej

realizowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Nr Projektu:

UKR/2022/W/0068

W okresie od 01 lipca do 06 września 2022 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas  realizuje projekt Nauka i zabawa w przestrzeni miejskiej
sfinansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji
Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Celem projektu będzie nabycie/rozwinięcie przez uczestników umiejętności kreatywnego myślenia, pracy w grupie, zdobycie doświadczenia w opracowywaniu koncepcji gry miejskiej/terowej, w tym tworzenie scenariusza gry, określenie tematyki gry

Informacje ogólne
Okres realizacji projektu 01.07.2022-06.09.2022
Całkowity budżet projektu 81 027,20 PLN
Dofinasowanie 81 027,20 PLN
Wkład własny 0,00 PLN
Beneficjenci

Projekt adresowany do 40 uczestników – ludzi młodych z Polski i Ukrainy (wolontariuszy zrzeszonych wokół organizacji partnerskich po stronach polskiej i ukraińskiej)