Zintegrowanie wejściem na rynek pracy - Realizacja projektu