Projekt
„Przyjazny Dom” 
realizowany w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian
DZIAŁANIE 7.18
Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej
Nr Projektu: FEPK.07.18-IP.01-0035/23 

Realizatorem projektu jest Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Celem głównym projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej dla 100 (70K i 30M) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu powiatu łańcuckiego, sanockiego i leżajskiego, poprzez kontynuowanie wsparcia w ramach 3 Dziennych Domów Pomocy tj. DDP w Łańcucie dla 30 osób z powiatu łańcuckiego, DDP w Sanoku dla 30 osób z powiatu sanockiego oraz DDP w Przychojcu dla 40 osób z terenu powiatu leżajskiego w okresie 01.12.2023-30.09.2027 r.

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.12.2023 r. – 30.09.2027 r.
Całkowity budżet projektu 6 862 735,00 zł
Dofinasowanie 6 519 598,25 zł
Wkład własny 343 136,75 zł
Beneficjenci Osoby starsze / niesamodzielne / z niepełnosprawnościami  zamieszkałe na terenie powiatu łańcuckiego, sanockiego i leżajskiego
Formy wsparcia

– Wsparcie świadczone w DDP w Łańcucie
– Wsparcie świadczone w DDP w Sanoku
– Wsparcie świadczone w DDP w Przychojcu