Drogowskaz - Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych do Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu na potrzeby realizacji projektu pn. „Drogowskaz -kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowanym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej

Zapytanie ofertowe

Załączniki

 

Zaproszenie 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej 

zaprasza do przedstawienia ofert na:

  1. przeprowadzenia szkolenia BHP: wstępnego i okresowego

Zaproszenie 1

Formularz 1

2. badania z zakresu medycyny pracy 

dla Uczestników / Uczestniczek projektu

pn.  „Drogowskaz – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej”

Wyniki BHP, Medycyna Pracy

Wyniki Zapytanie ofertowe nr 1


 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

zaprasza do złożenia oferty na

doposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu

na potrzeby realizacji projektu

pn.  „Drogowskaz – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej”

 

zapytanie ofertowe

załączniki

wyniki

 


 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

zaprasza do złożenia oferty na

pełnienie funkcji radcy prawnego/adwokata  w ramach realizacji projektu

pn.  „Drogowskaz – kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Centrum Integracji Społecznej Caritasu Archidiecezji Przemyskiej”

 

zapytanie ofertowe

załączniki

wyniki

Skip to content