Sprawni dłużej - edycja II - O projekcie

logo2

„Sprawni dłużej – edycja II”


Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Sprawni dłużej” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0014/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Dofinansowanie projektu z UE: 4 209 428,89 zł

Wartość projektu: 4 952 269,29 zł

Celem projektu Sprawi dłużej – edycja II jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 2040 mieszkańców pow. m. Przemyśl, pow. przemyskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, brzozowskiego, sanockiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, leskiego krośnieńskiego i m. Krosno, oraz Gminy Błażowa, miasto Błażowa, Gmina Dynów i miasto Dynów w okresie 1.2020-12.2022 r. poprzez doposażenie 4 wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla ich opiekunów faktycznych. Szkolenia/doradztwo zaplanowano dla 40 opiekunów faktycznych, sprzęt zostanie wypożyczony dla 2000 osób niesamodzielnych

Okres realizacji Projektu: od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu będzie wypożyczany nieodpłatnie sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający oraz udzielane będzie wsparcie szkoleniowo-doradcze dla  opiekunów faktycznych.

Udział w projekcie „Sprawni dłużej – edycja II” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Osoby chętne do skorzystania z wypożyczalni są proszone o kontakt z właściwymi wypożyczalniami, szczegółowe informacje w zakładce rekrutacja.

Skip to content