Trwałość - Sprawni dłużej - edycja II - O projekcie

logo2

„Sprawni dłużej – edycja II”


Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do skorzystania z usług 4 punktów wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, wspomagającego i rehabilitacyjnego w ramach utrzymania rezultatów projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sprawni dłużej – edycja II” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0014/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Dofinansowanie projektu z UE: 4 209 428,89 zł

Wartość projektu: 4 952 269,29 zł

Celem projektu Sprawi dłużej – edycja II było zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 2040 mieszkańców pow. m. Przemyśl, pow. przemyskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, brzozowskiego, sanockiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, leskiego krośnieńskiego i m. Krosno, oraz Gminy Błażowa, miasto Błażowa, Gmina Dynów i miasto Dynów w okresie 1.2020-12.2022 r. poprzez doposażenie 4 wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla ich opiekunów faktycznych.

Okres realizacji Projektu zakończono 31.12.2022 r.

W ramach utrzymania rezultatów projektu Caritas Archidiecezji Przemyskiej oferuje min. 1 000 miejsc świadczenia usług dla mieszkańców pow. m. Przemyśl, pow. przemyskiego, bieszczadzkiego, łańcuckiego, brzozowskiego, sanockiego, jarosławskiego, przeworskiego, leżajskiego, leskiego krośnieńskiego i m. Krosno, oraz Gminy Błażowa, miasto Błażowa, Gmina Dynów i miasto Dynów, w ramach których skorzystać można z nieodpłatnych usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz  wsparcia doradczego dla  opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych korzystających z wypożyczonego sprzętu.

Osoby chętne do skorzystania z usług wypożyczalni są proszone o kontakt z właściwymi wypożyczalniami.

Adres wypożyczalni Rejony działania (powiaty) Telefon, e-mail
Przemyśl,
ul. Kapitulna 1
Powiaty: przemyski, i  jarosławski, miasto Przemyśl tel. 514-551-845 
email: wypozyczalnia.przemysl@caritas.pl
Wysoka 49,
37-100 Łańcut
Powiaty łańcucki,  przeworski, leżajski, gmina i miasto Błażowa, gmina i miasto Dynów

tel. 503-767-682 
e-mail: wypozyczalnia.wysoka@caritas.pl

Ustrzyki Dolne, ul. Wincentego Pola 1 Powiaty: bieszczadzki, sanocki, leski tel. 576-373-111
e-mail: wypozyczalnia.ustrzyki@caritas.pl
Krosno,
ul. Grodzka 49A
Powiaty krośnieński, brzozowski, miasto Krosno

tel. 514-609-655 
e-mail:  wypozyczalnia.krosno@caritas.pl

Skip to content