RODO

Dane osobowe

W ramach realizacji Przedsięwzięcia pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie pomocy społecznej” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”; Inwestycja A.3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życieprzetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (Lider Przedsięwzięcia) oraz Województwo Podkarpackie/Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu (Partner Przedsięwzięcia), odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Stosujemy wymogi stawiane przez RODO, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i zapewniania praw osób, których dane dotyczą.

Istotne informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych zamieściliśmy w poszczególnych Klauzulach informacyjnych dedykowanych określonym kategoriom osób fizycznych lub procesom przetwarzania danych osobowych.

W celu zapoznania się z właściwą dla Państwa Klauzulą informacyjną, w pierwszej kolejności prosimy określić, jakie relacje łączą Państwa ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży

  1. Klauzula informacyjna dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 
  2. Klauzula informacyjna dla uczestników kursów/szkoleń w formie zdalnej/stacjonarnej
  3. Klauzula informacyjna uczestnicy webinarów, warsztatów, spotkań
  4. Klauzula informacyjna nawiązanie współpracy w ramach Przedsięwzięcia 
  5. Klauzula informacyjna doradztwo zawodowe i promocja zawodów