NEET 29 - O projekcie

Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

 

UWAGA!! Informujemy, że rekrutacja do udziału w projekcie została przedłużona do dnia 30 listopada 2016 roku!

 

Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży NEET,

na podkarpackim rynku pracy

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy” nr projektu POWR.01.02.02-18-0178/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa | Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 866 911,88 zł

Wartość projektu: 1 965 170,40 zł

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 130 młodych osób zamieszkałych województwo podkarpackie.

Okres realizacji Projektu: od 01.04.2016 do 30.06.2017 r.

W ramach projektu oferujemy:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne,
  • warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i psychologicznych,
  • szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe (obszar tematyczny szkoleń zawodowych/kursów będzie dotyczyć m.in. branż: spożywczej, budowlanej, medycznej. Będzie możliwość realizacji szkoleń zawodowych również z innego obszaru, jeżeli z IPD wyniknie taka konieczność),
  • płatny 4 miesięczny staż zawodowy z możliwością dalszego zatrudnienia
  • wsparcie ze strony Doradców klienta przez cały okresu udziału w projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

  • nie ukończyły 30 roku życia,
  • nie pracują aktualnie i nie kształcą się stacjonarnie,
  • nie szkolą się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych potrzebnych do wykonywania pracy)

Udział w projekcie „Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji umieszczono w zakładce Rekrutacja.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie będą rekrutowane od 25 kwietnia w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 1, w Łańcucie przy ul. Farnej 20 i w Sanoku przy ul. Grzegorza 5.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

zaprasza do złożenia oferty

na wykonanie zamówienia składającego się z trzech części:

Część A: zapewnienie sal z wyposażeniem na warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy

Część B: zapewnienie sal z wyposażeniem na szkolenia zawodowe

Część C: zapewnienie wyżywienia na potrzeby realizacji warsztatów z zakresu Kompetencji spolecznych i poruszania się po rynku pracy i szkoleń zawodowych w ramach projektu Wielopłaszczyznowe wsparcie osób młodych – młodzieży NEET, na podkarpackim rynku pracy

Zapytanie ofertowe

Wyniki zapytania ofertowego

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 20 maja 2016r.

Skip to content