W dobrą stronę - Rekrutacja

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 1

Z dnia 10 kwietnia 2017

 

 

Centrum Integracji Społecznej

 

 

zaprasza do złożenia oferty na dostawę artykułów spożywczych

do Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu

na potrzeby realizacji projektu pn.

 

„W dobrą stronę – aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach CIS Caritas Archidiecezji Przemyskiej”

 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

 


 

Wybrano ofertę złożoną przez:

F.H.U Beata Sas z siedzibą w Przemyślu (37-700) Przemyśl, ul. Joachima Lelewela 16 NIP: 795 123 31 15

Za łączną ceną: 290 121,90 zł brutto

24.04.2017 r

 


 

 

 

Zaproszenie

z dnia 26.06.2017

 

 

Centrum Integracji Społecznej

 

zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę odzieży ochronnej

dla Uczestników/Uczestniczek projektu np.

„W dobrą stronę – aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach CIS Caritas Archidiecezji Przemyskiej”

 

Zaproszenie wraz z formularzem ofertowym

 


 

Wybrano ofertę złożoną przez:

„HERMES” Art. BHP Andrzej Pacek NIP: 792 000 48 10

10.07.2017r

 


Zaproszenie
z dnia 16.08.2017
 
Centrum Integracji Społecznej
zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę odzieży ochronnej
dla Uczestników/Uczestniczek projektu pn.
„W dobrą stronę – aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach CIS Caritas Archidiecezji Przemyskiej”
 
Skip to content