Fundacja AMICO zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sprawność każdego dnia” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0039/21 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Dofinansowanie projektu z UE: 4 296 189,13 zł

Wartość projektu: 5 054 340,16 zł

Celem projektu „Sprawność każdego dnia” jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców pow. rzeszowskiego i pow. lubaczowskiego w okresie 01.2022 – 12.2023 r. poprzez utworzenie i prowadzenie 2 wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz usług szkoleniowych i doradczych o charakterze społecznym dla ich opiekunów faktycznych. Szkolenia/doradztwo zaplanowano dla 25 opiekunów faktycznych, sprzęt zostanie wypożyczony dla 800 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2023 r.

W ramach projektu będzie wypożyczany nieodpłatnie sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający oraz udzielane będzie wsparcie szkoleniowo-doradcze dla  opiekunów faktycznych.

Udział w projekcie „Sprawność każdego dnia” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Osoby chętne do skorzystania z wypożyczalni są proszone o kontakt z właściwymi wypożyczalniami.