Fundacja AMICO zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Sprawność każdego dnia” nr projektu RPPK.08.03.00-18-0039/21 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Dofinansowanie projektu z UE: 4 296 189,13 zł

Wartość projektu: 5 054 340,16 zł

Celem projektu „Sprawność każdego dnia” jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców pow. rzeszowskiego i pow. lubaczowskiego w okresie 01.2022 – 12.2023 r. poprzez utworzenie i prowadzenie 2 wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego oraz usług szkoleniowych i doradczych o charakterze społecznym dla ich opiekunów faktycznych. Szkolenia/doradztwo zaplanowano dla 25 opiekunów faktycznych, sprzęt zostanie wypożyczony dla 800 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 31.12.2023 r.

W ramach projektu będzie wypożyczany nieodpłatnie sprzęt pielęgnacyjny, rehabilitacyjny i wspomagający oraz udzielane będzie wsparcie szkoleniowo-doradcze dla  opiekunów faktycznych.

Udział w projekcie „Sprawność każdego dnia” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Osoby chętne do skorzystania z wypożyczalni są proszone o kontakt z właściwymi wypożyczalniami.


Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji wypożyczalni
2. Wniosek o użyczenie sprzętu (zał. 1 do Regulaminu)
3. Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalisty
4. Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna (jeśli sprzętu nie odbiera osoba korzystająca)
5. Upoważnienie członka rodziny lub opiekuna (jeśli sprzętu nie odbiera osoba korzystająca)
6. Ankieta
7. WYKAZ SPRZĘTU

Dane kontaktowe do wypożyczalni

(przed złożeniem wniosku o wypożyczenie sprzętu prosimy o kontakt z pracownikiem wypożyczalni właściwej wg rejonu działania)

Adres wypożyczalni

Rejony działania
(powiaty)

Pracownik kontaktowy Telefon, mail
Błażowa Dolna 194B,
36-030 Błażowa

Powiat: rzeszowski

Weronika Chlebek tel. 789-370-129
  e-mail: wypozyczalnia.blazowa@gmail.com

ul. Kościuszki 2,
37-600 Lubaczów 

Powiat: lubaczowski Katarzyna Baranowska tel. 789-134-117 
e-mail: wypozyczalnia.lubaczow@gmail.com