Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Mobilna opieka domowa”

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

pn. „Mobilna opieka domowa”  nr umowy RPPK.08.03.00-18-0097/17-00

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Aktywna Integracja, Działanie: 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Beneficjentami mogą być Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów krośnieńskiego, Krosno, brzozowskiego i łańcuckiego oraz ich opiekunowie faktyczni.

 

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych i asystenckich,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Mobilna opieka domowa” zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami i złożenia Formularza Zgłoszeniowego w terminie od 13.03.2018 r. do 29.03.2018 r.

 

 

Do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy – osoby starsze
  3. Formularz zgłoszeniowy – opiekunowie faktyczni
  4. Formularz zgłoszeniowy – opiekun sąsiedzkiSkip to content