Startuj do stażu! - O projekcie

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Startuj do stażu!” nr projektu POWR.01.02.02-18-0109/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 293 102,00 zł

Wartość projektu: 1 361 160,00 zł

Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 100 młodych osób zamieszkałych województwo podkarpackie.

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2017 do 28.02.2018 r.

W ramach projektu oferujemy:

• indywidualne poradnictwo zawodowe i indywidualne poradnictwo psychologiczne, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),

• szkolenie zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe,

• płatny 3 miesięczny staż zawodowy z możliwością dalszego zatrudnienia

• wsparcie ze strony doradców klienta przez cały okresu udziału w projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

• nie ukończyły 30 roku życia,

• nie pracują aktualnie i nie kształcą się stacjonarnie,

• nie szkolą się (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły i nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych potrzebnych do wykonywania pracy)

Udział w projekcie „Startuj do stażu!” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji umieszczono w zakładce Rekrutacja.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie będą rekrutowane od 14 lutego w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 1, w Sanoku przy ul. Grzegorza 5, w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 40 (CH Ameryka) lokal nr 12.

 

Regulamin projektu

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Skip to content