Projekt “Relacje na rzecz przyszłości”
dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2023”.


Termin realizacji Projektu: 01.07.2023 r. – 08.07.2023 r.

Projekt zakłada organizację integracyjnego turnusu na rzecz 70 uczestników zadania tj. uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 12-18 lat (35 os. z Polski i 35 os. z Ukrainy) korzystających ze wsparcia świetlicy socjoterapeutycznej. Celem zadania jest stworzenie młodzieży możliwości integracji poprzez wzajemne poznanie oraz wspólne odkrywanie podobieństw i różnic w kontekście historii, kultury i języka oraz realiów świata współczesnego. Realizacja zadania ma na celu integrację młodzieży polskiej i ukraińskiej, wzajemną naukę i doskonalenie języka polskiego/ukraińskiego, poszerzenie wiedzy o historii i kulturze regionów, przełamywanie barier i stereotypów oraz zachęcanie młodzieży do budowania wspierających relacji, które będą kontynuowane w przyszłości. Poprzez dzielenie się doświadczeniami, historią i kulturą młodzież lepiej zrozumie siebie nawzajem, nauczy się szanować i akceptować różnice, pozna polską i ukraińską kulturę i język, nawiąże kontakty i przyjaźnie oparte na wzajemnym wsparciu, zdobędzie nowe umiejętności, rozwinie talenty i zainteresowania. Integracyjny turnus odbędzie się  w Rajskiem w Bieszczadach, w malowniczo położonym Ośrodku Wypoczynkowym Caritas. Organizator zapewnia uczestnikom przejazdy autokarem, noclegi z pełnym wyżywieniem, ubezpieczenie oraz bogaty program zajęć. Udział w projekcie jest bezpłatny.