O projekcie

Projekt pn. „Bądźmy razem” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas z siedzibą ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl i jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Obszar realizacji Projektu: Przemyśl, Rajskie, Zboiska w Województwie Podkarpackim.

Okres realizacji Projektu: 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r.

Budżet Projektu: 126 910,00 PLN.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego 25 rodzin (75 osób) z terenu Podkarpacia. Projekt zakłada budowanie i wzmacnianie poczucia wartości uczestników, a także motywowanie do pełniejszego oraz bardziej aktywnego wykorzystania istniejącego w nich potencjału, zarówno indywidualnego jak i społecznego. Podczas weekendowych warsztatów wyjazdowych dzieci, młodzież i dorośli uzyskają wiedzę na temat możliwości wpływania na otaczającą rzeczywistość poprzez działalność w organizacjach obywatelskich oraz idei wolontariatu. Warsztaty będą miały na celu także wzmocnienie więzi społecznych, kompetencji osobistych i budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich. Projekt zakłada warsztaty dostosowane do wieku odbiorców, prowadzone przez specjalistów z zakresu psychologii, kompetencji społecznych, a także osoby aktywnie działające w III sektorze. Warsztaty dotyczą tworzenia grup wolontariuszy, kompetencji lidera, efektywnego współdziałania, wzmacniają kompetencje społeczne. W wyniku działań powstaje tzw. „Bank Czasu” – instytucja samopomocowa, która pośredniczy w bezpłatnej wymianie usług pomiędzy jej członkami. „Bank Czasu” skutecznie buduje podmiotowość uczestników, którzy sami decydują, jaka pomoc im jest potrzebna, co chcą dać innym i w jakim wymiarze. Spotkania odbywają się w Rajskim i/lub Zboiskach – miejscach z dala od cywilizacji, co sprzyja nawiązywaniu bezpośrednich relacji międzyludzkich, z uwzględnieniem wszelkich wytycznych w zakresie organizacji spotkań w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Projekt wpisuje się w założenia Priorytetu 2, który powinien przyczynić się do zwiększenia aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się budowania i powiększania kapitału społecznego.

Udział w projekcie „Bądźmy razem” jest całkowicie bezpłatny. Osoby chcące wziąć udział w Projekcie proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas

  1. ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl

E-mail: przemysl@caritas.pl, tel.: 16/676 90 60

Załączniki 
Regulamin rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy