" Z potrzeby serca"

Dofinansowano ze środków budżetu państwa.
Termin realizacji zadania od 02.04.2022 r. do 30.06.2022 r. 

Fundacja Amico realizuje dofinansowane ze środków budżetu państwa zadanie publiczne „Z potrzeby serca” polegające na zorganizowanej pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz koordynacji pracy wolontariuszy w mieście Przemyśl i powiecie przemyskim.

Grupę docelową zadania stanowi ok. 2 000 uchodźców z Ukrainy, dla których świadczona jest przede wszystkim pierwsza pomoc w zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb, takich jak ciepły posiłek, nocleg, możliwość zadbania o higienę osobistą, a także pomoc ze strony tłumaczy, psychologów i coacha. Równocześnie świadczona jest stała pomoc ze strony wolontariuszy (docelowo ok. 200 os.) przybywających do Przemyśla i powiatu przemyskiego z całej Polski i Europy. Wolontariusze pomagają m.in. przy wydawaniu posiłków, przenoszeniu bagaży, opiece nad dziećmi, przewozie uchodźców do miejsc noclegowych oraz magazynów, z których wydawane są im paczki z artykułami pierwszej potrzeby.