Projekt „Człowiek w każdym wieku jest ważny” dofinansowany jest ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Wartość projektu wynosi 249 325,00 zł, wartość dofinansowania wynosi 224 200,00 zł.

Celem Projektu jest wzmocnienie pozytywnego postrzegania starzenia się oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.

Grupę docelową Projektu stanowią osoby starsze, wykluczone z aktywności społecznej z powodu wieku, spotykające się z różnymi ograniczeniami oraz często z różnorodnymi problemami zdrowotnymi. W projekcie udział weźmie min. 60 osób w wieku powyżej 60 r.ż., w tym 15 osób z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada realizację trzech głównych zadań, tj.:

  1. Piękne Dni – uczestnicy Projektu skorzystają z usług branży „beauty” w salonach piękności i urody. Będą to np. usługi fryzjerskie, zabiegi upiększające, usługi wizażu i stylizacji, usługi krawieckie, oraz relaksacyjne zajęcia grupowe i grupowe warsztaty modowe i dbania o urodę, wygląd i dobry humor w każdym wieku;
  2. Metamorfozy – pakiet usług i zabiegów mających na celu uzyskanie poprawy wyglądu uczestników wraz z sesją zdjęciową.
  3. Seniorzy w „Liceum” – w ramach zadania przygotowane zostaną spotkania młodzieży z osobami starszymi, na których seniorzy przedstawią ciekawe relacje ze swoich doświadczeń. Zadanie sprzyjać będzie budowaniu więzi międzypokoleniowych.

Poprzez udział w Projekcie Uczestnicy rozwiną i/lub nabędą nowe umiejętności takie jak świadome dbanie o wygląd i zdrowie, dobre samopoczucie, nabędą pewności siebie i wiary we własne możliwości. Efektem Projektu będzie także wzajemne zrozumienie świata młodzieży i osób starszych oraz przełamanie negatywnych stereotypów dotyczących starości.