Zintegrowanie wejściem na rynek pracy - O projekcie

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

ogłasza nabór do projektu pt.:

,,Zintegrowanie wejściem na rynek pracy”

 

Realizowanego w ramach:  PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet VII. Promocja integracji społeczne

Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Do udziału w I edycji projektu zapraszamy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe                                  w rozumieniu k.c. i zarejestrowane w PUP na terenie woj. podkarpackiego(32 kobiet i 33 mężczyzn), należących do następujących grup:

 • w wieku 18 – 24 lat
 • w wieku 50+
 • osoby niepełnosprawne (9 kobiety i 8 mężczyzn)
 • osoby długotrwale bezrobotne (12 kobiet i 11 mężczyzn)
 • w tym z terenów wiejskich (20 kobiet i 20 mężczyzn)

 

OFERUJEMY KURSY, SZKOLENIA ZAWODOWE:

 

 • sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem
 • przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat. B
 • pracownik ochrony mienia i osób
 • magazynier z obsługą wózków widłowych

Osobom zakwalifikowanym do udział w w/w szkoleniach zapewniamy następujące rodzaje wsparcia:

 

 • poradnictwo zawodowe i psychologiczne
 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek w trakcie szkoleń
 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów przejazdu
 • możliwość udziału w stażu zawodowym
 • możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach zatrudnienia subsydiowanego

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Nabór i kwalifikowanie osób kandydujących do udziału w I edycji projektu trwać będzie:

Od 01.07.2013 r.

Czas realizacji projektu – 01.06.2013 – 31.05.2015

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy składać osobiście bądź pocztą tradycyjną w biurze projektu:

 1. 37-700 Przemyśl, ul Kapitulna 1, tel. 16 676 90 60

Lub pocztą tradycyjną(decyduje data wpływu) w następujących punktach:

 1. KIS Kąkolówka 468, 36-030 Błażowa, tel. 17 229 79 27
 2. KIS Wysoka Łańcucka 49, 37-100 Łańcut, tel. 17 225 80 50
 3. KIS Ustrzyki Dolne, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. W. Pola, tel. 13 461 38 40

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne do pobrania poniżej:

Deklaracja do projektu

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Ulotka projektu Doc – Jpg

Zawiadomienie o wynikach postępowania przeprowadzonego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

AKTUALIZACJA:

W związku z realizacją Projektu „Zintegrowanie wejściem na rynek pracy” Caritas Archidiecezji Przemyskiej ogłasza dodatkowy nabór na kurs „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”. Osoby zainteresowane udziałem w kursie zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w Przemyślu przy ul. Kapitulnej 1 w dniach 23.09.2013 r. – 04.10.2013 r.

Skip to content