Lokalne Centra Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych - Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizując projekt pt. „Lokalne Centra Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu, Krośnie, Sanoku i Leżajsku” poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska w Centrach Wsparcia, posiadających  następujące kompetencje:

1. Koordynator Lokalnego Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu:

– minimum 2 letnie doświadczenie w sektorze społecznym,

– co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

– kompetencje kierownicze

2. Koordynator Lokalnego Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Krośnie:

– minimum 2 letnie doświadczenie w sektorze społecznym,

– co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

– kompetencje kierownicze

3. Koordynator Lokalnego Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Sanoku:

– minimum 2 letnie doświadczenie w sektorze społecznym,

– co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

– kompetencje kierownicze

4. Koordynator Lokalnego Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Leżajsku:

– minimum 2 letnie doświadczenie w sektorze społecznym,

– co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

– kompetencje kierownicze

5. Terapeuta Środowiskowy w Przemyślu:

– co najmniej 2 letnie doświadczenie w terapii środowiskowej,

– wykształcenie wyższe lub ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej lub

– osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób
z zaburzeniami psychicznymi.

6. Terapeuta Środowiskowy w Krośnie:

– co najmniej 2 letnie doświadczenie w terapii środowiskowej,

– wykształcenie wyższe lub ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej lub

– osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób
z zaburzeniami psychicznymi.

7. Terapeuta Środowiskowy w Sanoku:

– co najmniej 2 letnie doświadczenie w terapii środowiskowej,

– wykształcenie wyższe lub ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej lub

– osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób
z zaburzeniami psychicznymi.

8. Terapeuta Środowiskowy w Leżajsku:

– co najmniej 2 letnie doświadczenie w terapii środowiskowej,

– wykształcenie wyższe lub ukończone szkolenie z zakresu terapii środowiskowej lub

– osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób
z zaburzeniami psychicznymi.

9. Psycholog/Psychoterapeuta/Terapeuta uzależnień w Przemyślu:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie

– wykształcenie wyższe kierunkowe lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

10. Psycholog/Psychoterapeuta/Terapeuta uzależnień w Krośnie:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie

– wykształcenie wyższe kierunkowe lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

11. Psycholog/Psychoterapeuta/Terapeuta uzależnień w Sanoku:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie

– wykształcenie wyższe kierunkowe lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

12. Psycholog/Psychoterapeuta/Terapeuta uzależnień w Leżajsku:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie

– wykształcenie wyższe kierunkowe lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

13. Doradca Rodziny w Przemyślu:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia w rodzinie

14. Doradca Rodziny w Krośnie:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia w rodzinie

15. Doradca Rodziny w Sanoku:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia w rodzinie

16. Doradca Rodziny w Leżajsku:

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia w rodzinie

Zgłoszenia można składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl. 

Skip to content