SŁUŻYĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Caritas” w Przemyślu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas zostało utworzone w listopadzie 2005 roku. Jest organizacją ściśle współpracującą z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej. Zostało powołane, aby w szczególny sposób nieść pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętych problemem biedy i zagrożonych wykluczeniem społecznym w naszej Archidiecezji.

Cele Stowarzyszenia:

  • pomoc dzieciom  i młodzieży ubogiej, pozbawionej właściwej opieki rodzicielskiej, narażonej na różnorodne zagrożenia,
  • stworzenie dzieciom i młodzieży niezbędnych warunków do życia i pełnego rozwoju, działalność charytatywna, pomoc dla niepełnosprawnych.
  • podejmowanie wszelkich działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych  oraz krzywdzonych  przez rodzinę i otoczenie.

Zarząd Stowarzyszenia

 

  • PREZES – Justyna Piasecka
  • SKARBNIK – Agata Dziadkiewicz
  • SEKRETARZ – Sandra Rogała

KRS: 0000246791

REGON: 180089753

nr konta: 25 1090 2750 0000 0001 0482 0437

PODZIĘKOWANIE ZA 1 %

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas składa wyrazy serdecznego podziękowania za przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Caritas.

Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wsparcie pomocy niesionej przez nas osobom najbardziej potrzebującym w szczególności pomoc i wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas pomaga osobom niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży z rodzin wielodzietnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Podejmuje działania i realizację programów na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych i starszych.

Działania związane z podtrzymywaniem więzi między dziećmi, młodzieżą, osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi.

Wspomaga osoby wymagające pomocy na leczenie i rehabilitację.

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Caritas

Pomóż nam pomagać
1% Twojego podatku to 100 % Serca
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas
KRS 0000246791

Skip to content