Większe możliwości - Galeria zdjęć z warsztatów

Film o projekcie

Celem warsztatu przygotowania do produkowania okien nietypowych jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na podjęcie pracy w danym zawodzie. Zakres zajęć w ramach warsztatów obejmuje: weryfikacje i przygotowanie profili do produkcji okien nietypowych, zapoznanie się z maszynami linii produkcyjnej, rodzajem materiałów z których wykonane są okna, szkolenie na stanowiskach w cyklu produkcyjnym, zapoznanie się i praca z urządzeniem do gięcia łuków zakupionym na potrzeby szkoleniowe, produkcja okien nietypowych. Instruktorzy zawodu mają za zadanie pokazanie dobrych praktyk zawodowych, a także zwrócenie uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu.

Celem warsztatu gastronomicznego jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności lub podjęcie pracy w danym zawodzie. Instruktorzy zawodu mają za zadanie pokazanie dobrych praktyk zawodowych, a także zwrócenie uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu po przez wspólne wykonywanie prac, opiekę nad uczestnikami projektu. Zakres zajęć w ramach warsztatów obejmuje: przygotowanie do pracy w zawodzie kucharza, pomocy kuchennej, dobrą praktykę higieniczną i produkcyjną, przestrzeganie przepisów BHP, obsługę maszyn i urządzeń, sporządzanie ciast, potraw z warzyw, sporządzanie potraw z jaj przetworów mleczarskich, sporządzanie potraw mącznych, przygotowywanie posiłków dla wszystkich uczestników projektu.

Celem warsztatu ogrodniczo-porządkowego jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności lub podjęcie pracy w danym zawodzie. Instruktorzy zawodu mają za zadanie pokazanie dobrych praktyk zawodowych, a także zwrócenie uwagi na specyfikę wykonywanego zawodu po przez wspólne wykonywanie prac, opiekę nad uczestnikami projektu. Zakres zajęć w ramach warsztatów obejmuje: obsługę kosiarek spalinowych, przycinanie drzew, prace porządkowe oraz pielęgnacja ogrodów, odśnieżanie, sprzątanie biura, posesji, mycie okien.

Skip to content