Dzienny Dom Opieki Medycznej w Przemyślu

Caritas Archidiecezji Przemyskiej informuje o możliwości skorzystania z usług świetlic socjoterapeutycznych w Łańcucie, Przemyślu, Sanoku, Grodzisku Dolnym i Ustrzykach Dolnych.

Ze wsparcia świetlic mogą skorzystać dzieci w wieku 9 – 18 lat należący do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bądź członkowie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej zamieszkujących na terenie:

 • gminy Żurawica (wiejska),
 • gminy Przemyśl (gmina wiejska i miejska),
 • Sanok (gmina wiejska i miejska),
 • Łańcut (gmina miejska i wiejska),
 • gmina Grodzisko Dolne,
 • gminy Ustrzyki Dolne,
 • gmina Leżajsk (gmina wiejska),
 • gmina Czarna (wiejska),
 • gmina Markowa (wiejska),
 • gmina Bircza (wiejska),
 • gmina Krasiczyn (wiejska),
 • gmina Stubno (wiejska),
 • gmina Medyka (wiejska),
 • gmina Gać (wiejska).

Preferowane są w szczególności osoby:

 • których średnia z ocen z poprzedniego półrocza nie przekraczała 3,5,
 • ocena z zachowania nie była wyższa niż poprawna,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • korzystające z pomocy MOPS, GOPS, PCPR,
 • z rodzin niepełnych,
 • z orzeczeniem o  niepełnosprawności,
 • z rodzin, gdzie co najmniej jeden z rodziców jest bezrobotny,
 • osoby, które mają problemy szkolne, z przestępczością, agresją, wycofaniem społecznym,  z uzależnieniami.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel. 16 676 90 60.

Skip to content