Bezpieczna przystań - Sprzęt RTV - Wyniki

Postępowanie mające na celu wyłonienie dostawcy sprzętu RTV
Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:

1.Telekomp – Ryszard Buś, ul. Franciszkańska 31/6, 37-700 Przemyśl – Cena brutto oferty: 42 807 zł,  gwarancja: 24 miesiące. Cena 61,15 pkt, gwarancja 0pkt. SUMA: 61,15 pkt

2. SCOON Hardware Lab – Krzysztof Skuneczny, ul. Franciszkańska 2, 37-700 Przemyśl – Cena brutto oferty: 43 947 zł, gwarancja: 24 miesiące. Cena 59,56 pkt, gwarancja 0 pkt. SUMA: 59,56 pkt,

3. NOTEBOOK 4 You – Wiesław Bajorek, Rynek 12, 37-00 Przemyśl – Cena brutto oferty: 37 398 zł, gwarancja: 24 miesiące. Cena 70 pkt, gwarancja 0 pktSUMA: 70 pkt.

Wybrana oferta

NOTEBOOK 4 You – Wiesław Bajorek, Rynek 12, 37-00 Przemyśl

Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia wymogi określone w rozeznaniu rynku,../,..,,,,.. (oferta jest zgodna rozeznaniem rynku).

Skip to content