Rusza program FEAD

Rusza PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2017 !

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Agencją Rynku Rolnego po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej.

W związku z powyższym Caritas przemyska zwraca się do Państwa o informowanie i kwalifikowanie osób spełniających kryteria.

Więcej szczegółów w załączonym piśmie.

Skip to content