Projekt "Wesołe jest życie staruszka"

Projekt „Wesołe jest życie staruszka” dofinansowany jest ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych
„Aktywni+” na lata 2021-2025. Wartość projektu wynosi 143675,00 zł, wartość dofinansowania wynosi 122825,00 zł.
Termin realizacji projektu: od 2021-05-01 do 2021-12-31

Celem Projektu jest aktywizacja seniorów, podniesienie poziomu poczucia własnej wartości seniorów oraz wzmocnienie kontaktów międzypokoleniowych pomiędzy osobami w wieku 60 + a młodzieżą i dziećmi. 

Grupą docelową Projektu są osoby starsze (40 osób w wieku powyżej 60 r.ż. w tym 10 osób z niepełnosprawnością) z terenu miasta i powiatu przemyskiego woj. podkarpackiego, oraz 20 osób dzieci i młodzieży (w wieku do 25 lat). Będą to osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa  w świadczeniu wolontariackim, udział w szkoleniu/ kursie pierwszej pomocy, wyjazdach, spotkaniach międzypokoleniowych, warsztatach cukierniczych  i rękodzielniczych. 

Projekt zakłada realizację następujących zadań tj.:

  1. Kurs pierwszej pomocy dla 40 osób w wieku powyżej 60 roku życia. Czterodniowy kurs zostanie zorganizowany w Bieszczadach w formie wyjazdowej, program szkolenia będzie realizowany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy. Zostaną poruszone kwestie jak reagować w przypadku podejrzenia o zawał, udar, a także pomocy dla dzieci i niemowląt w sytuacji np. 
  2. Wyjazdy turystyczno- integracyjne: Cieszanów oraz Kalwaria Pacławska. Uczestnicy Projektu skorzystają z możliwości wyjazdu do Domu Dziennego Pobytu w innym powiecie, poznają tamtejszych seniorów i nawiążą z nimi współpracę. Wspólnie wykonają przedmioty do dekoracji tzw. hand made. Dzięki wyjazdowi do Kalwarii Pacławskiej uczestnicy Projektu będą mieli okazję do wspólnej modlitwy i promowania aktywnego trybu życia w lokalnym środowisku.
  3. Międzypokoleniowa integracja poprzez zajęcia komputerowe.
    W ramach zadania przygotowane zostaną spotkania młodzieży z osobami starszymi, na których seniorzy będą mieli okazję poznać podstawy obsługi komputera i internetu, a także wspólnie będą mogli redagować przepisy do broszury.
  4. Aktywny wolontariat osób 60 + poprzez udział w akcji Caritas Polska Tornister pełen uśmiechu. Dzięki takiej formie wolontariatu, Uczestnicy Projektu będą mogli poczuć się potrzebnymi dla innych, oraz uzmysłowią sobie, ze wiek  nie jest przeszkodą w pomaganiu potrzebującym.
  5. Warsztaty rękodzielnicze i terapeutyczne. Podczas pięciodniowego wyjazdu do urokliwego miejsca, blisko natury, uczestnicy Projektu podejmą trud wykonywania prac rękodzielniczych, oraz będą mieli prowadzone na świeżym powietrzu ćwiczenia gimnastyczne. Celem tych zajęć będzie uchronienie od zapomnienia tradycyjnego rękodzieła oraz uzmysłowienie, że ćwiczenia ruchowe, systematycznie wykonywane mają korzystny wpływ na kondycje ruchową i mogą zmniejszyć niektóre dolegliwości bólowe.
  6. Warsztaty cukiernicze. Seniorzy pod okiem wykwalifikowanej kadry gastronomicznej przygotują wypieki według przepisów, które spisali podczas zajęć komputerowych z młodzieżą.
  7. Impreza plenerowa „Powitanie jesieni”. Podczas spotkania seniorzy i młodzież przygotują posiłki na stół, zadbają o dekoracje stołu z wykorzystaniem jesiennych dekoracji i darów natury. Będzie to okazja do podsumowania działań, w których uczestniczyli seniorzy i młodzież.

W ramach Projektu Uczestnicy nabędą nowe umiejętności  z zakresu pierwszej pomocy, podniosą swoja wiedzę z zakresu obsługi komputera, skorzystają z wyjazdów turystyczno- rekreacyjnych oraz zaangażują się w działalność charytatywną. Dzięki udziałowi w warsztatach  cukierniczych wymienią się własnymi doświadczeniami z tej dziedziny, a w kontaktach z młodymi ludźmi będą mogli wzajemnie szukać zrozumienia dla swoich pokoleń.  W wyniku integracji międzypokoleniowej poprzez zajęcia komputerowe zostanie przygotowana i zredagowana broszura z przepisami kulinarnymi, która zostanie wydana.