Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Od samego początku wybuchu wojny na Ukrainie Caritas Archidiecezji Przemyskiej angażuje się w bezpośrednią pomoc przybywającym do Polski uchodźcom z tego obszaru. Posiadamy szeroką wiedzę na temat istotnych potrzeb cudzoziemców. Ponad to posiadamy doświadczenie w prowadzeniu punktów pomocy w formie magazynów pomocy humanitarnej. Celem projektu jest udzielenie pomocy uchodźcom z Ukrainy na przejściach granicznych, Głównym Dworcu PKP w Przemyślu oraz prowadzenie i zapewnienie funkcjonowania Magazynu Pomocy Humanitarnej zlokalizowanego przy ulicy Żeromskiego 3 w Leżajsku dla obywateli Ukrainy.

Dzięki pracy pracowników oraz wolontariuszy punkt pomocy humanitarnej mógł być czynny 7 dni w tygodniu. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania, płynnego przyjmowania stron zakupiony został niezbędny sprzęt umożliwiający sprawne dokumentowanie rozmieszczanych produktów, ich selekcje oraz wydawanie do transportu (komputer z programem logistycznym i drukarka do pracy stacjonarnej w biurze). W związku z dużym napływem różnych produktów od darczyńców z wielu krajów europejskich konieczne jest utworzenie i prowadzenie magazynu, który będzie spełniał standardy niezbędne dla miejsc przechowujących żywność, środki czystości, lekarstwa itp. W celu zapewnienia właściwej pracy takiego punktu niezbędne jest zatrudnienie odpowiedniej kadry, funkcjonowanie punktu 7 dni w tygodniu, doposażenie punktu w nowoczesne urządzenia ułatwiające rozmieszczanie produktów w celu ich magazynowania,  a następnie wydawania do transportu. Mając na uwadze fakt, że powierzchnia magazynowa jest ogromna, często na wjeździe do hali stoją tiry do rozładunku lub załadunku ważne jest zapewnienie odpowiedniego miejsca, w którym można odgrzać posiłek, odpocząć i zregenerować się przed dalszą drogą. Utworzenie punktu magazynowego z właściwą logistyką, odpowiednio dobranym personelem usprawnia proces rejestrowania nowych produktów, ich selekcję i przechowywanie, a następnie wydawanie. Trwający w dalszym ciągu konflikt zbrojny udowadnia, że punkty magazynowe będą niezbędne w celu zachowania właściwych procedur związanych  z racjonalnym gospodarowaniem środków na rzecz uchodźców przebywających w Polsce. Na granicach w Korczowej, Medyce i Krościenku oraz Głównym Dworcu PKP w Przemyślu przekazywane są posiłki dla uchodźców. W szczycie przygotowywaliśmy ok 40 tyś. posiłków dziennie. Posiłki były przygotowywane w swoim zakresie jak również ze względów dużego napływu uchodźców zlecaliśmy przygotowanie jednostkom Caritas. W celu właściwego zabezpieczenia osób przybywających do Polski z terenu wojny na Ukrainie od lutego do lipca wykonaliśmy trasy dowożąc żywność ok. 56 000 km. Jedzenie dowoziliśmy trzy razy dziennie busami na granicę w Korczowej, Medyce i Krościenku. W tym wielkim przedsięwzięciu nieocenioną rolę wykonali wolontariusze, którzy społecznie angażowali się w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy (dziennie ok.150 osób).  Wolontariat pełnili i pełnią członkowie Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas, pracownicy Caritas oraz nowe osoby które zgłosiły się w ramach solidarności z narodem ukraińskim po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Z wolontariuszami podpisaliśmy porozumienia wolontariackie, zapewniamy im wyżywienie i zakwaterowanie /jeżeli potrzebują/ a także niezbędna pomoc psychologiczną. Dodatkowo osoby, które oczekiwały na wyjazd z Przemyśla w głąb Polski otrzymywały do okrycia koce, gdyż temperatury w lutym i marcu sięgały nawet -20 st. Cel. Każdy koc był poddawany odkażeniu i wypraniu, żeby mogły korzystać kolejne osoby.