Zapytanie ofertowe z dn. 20.08.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji, personelu medycznego, pensjonariuszy i ich opiekunów, sprzętu i wyposażenia związanego z walką z COVID-19

w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym pn. „Lepsze jutro”

Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”

PO WER

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania