Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w projekcie, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn.:   IDZIEMY  PO  SUKCES

 • kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ,
 • zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Cel projektu: rozwój, podtrzymywanie, nabywanie umiejętności i zdolności, poprawa funkcjonowania, zwiększanie samodzielności, osiąganie sukcesów przez osoby z niepełnosprawnościami w życiu codziennym.


Okresy trwania projektu
:

I okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 r.
Kwota dofinansowania: 714 110,82 zł
Całkowita wartość projektu: 758 229,97 zł

II okres realizacji projektu 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 r.
Kwota dofinansowania: 756 208,19 zł
Całkowita wartość projektu: 804 476,80  zł


III okres realizacji projektu 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 r.

Uczestnictwo: Zaplanowano udział 32 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, zakwalifikowanych do projektu.

Krótka charakterystyka projektu: „Idziemy po sukces”, to projekt będący kontynuacją ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Caritas w Przemyślu nieprzerwanie od 2015r. W ramach projektu proponujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w następujących formach wsparcia:

 1. Trening czynności samoobsługowych poranny
 2. Trening aktywności w życiu codziennym,
 3. Trening organizowania czasu wolnego,
 4. Trening czynności samoobsługowych wieczorny.


WARUNKI   REKRUTACJI

 • zamieszkanie kandydata na terenie województwa podkarpackiego,
 • ukończenie przez kandydata 18 roku życia,
 • posiadanie przez kandydata aktualnego na dzień rozpoczęcia projektu, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bądź grupy inwalidzkiej,
 • wyrażenie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego dobrowolnej woli przystąpienia do projektu,
 • podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego deklaracji przystąpienia/ udziału w projekcie.