Ekonomia społeczna

 

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest instytucją, która od momentu powstania inicjuje i realizuje przedsięwzięcia skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym z obszaru ekonomii społecznej. Są to inicjatywy skierowane głównie do mieszkańców województwa podkarpackiego.

 

Najważniejsze działania zrealizowane w zakresie wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego:

 

– utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Leżajsku w 2001 roku,

– utworzenie Actio Caritatis w 2009 r.,

– rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Caritasowe Centrum Integracji Społecznej’’ (utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu i 3 Klubów Integracji Społecznej w: Kąkolówce, Wysokiej k. Łańcuta, Ustrzykach Dolnych) od 01.01.2010 r.,

– otrzymanie statusu CIS od Wojewody Podkarpackiego – 23.11.2012 r.,

– nawiązanie współpracy z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w lipcu 2013 r. (w celu wzmocnienia i wykorzystania potencjału Caritas Przemyśl i PAP w obszarze ekonomii społecznej),

– konsolidowanie środowiska podmiotów ekonomii społecznej (spotkanie CIS-ów z terenu woj. podkarpackiego w listopadzie 2013 r.),

– propagowanie idei ekonomii społecznej poprzez realizację licznych działań promocyjno-edukacyjnych (zaproszenie Pani Barbary Sadowskiej wiceprzewodniczącej Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, listopad 2013 r., realizacja seminariów edukacyjnych na temat ekonomii społecznej od 2017 r., zrealizowanie ponad 100 mikrograntów na rzecz promocji idei ekonomii społecznej, organizowanie wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej działających na rynku),

– wsparcie dla spółdzielni socjalnych (m.in. doradztwo, szkolenia, coaching, mentoring, uczestnictwo w CIS Przemyśl, organizowanie w Caritas staży dla osób, które po ich zakończeniu założyły spółdzielnie socjalne: Delicja, Senior, U Leszka),

– wsparcie doradcze dla grup inicjatywnych w zakresie tworzenia Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej np. w Brzozowie, Jarosławiu,

– wsparcie tworzenia nowych przedsiębiorstw społecznych, doradztwo i szkolenia na rzecz istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej,

– realizacja wsparcia dotacyjnego, dzięki któremu zostało utworzonych ponad 320 miejsc pracy.

 

W celu realizacji skutecznych działań w obszarze Ekonomii Społecznej od wielu lat trwa dobra współpraca m.in. z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego.

Skip to content