Złota Jesień - O projekcie

Projekt „Złota Jesień”

 

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Nr Projektu: RPPK.08.03.00-18-0083/19

 

W okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Złota Jesień” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 117 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPWWCF) oraz 20 opiekunów faktycznych z terenu gminy wiejskiej Leżajsk, gminy Grodzisko Dolne, gminy miejskiej Łańcut, gminy wiejskiej Łańcut i gminy Markowa poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej dla 87 OPWWCF oraz szkoleń i doradztwa dla 20 OF na terenie gminy wiejskiej Leżajsk, gminy Grodzisko Dolne i gminy Markowa oraz kontynuowanie wsparcia w ramach Dziennego Domu Pomocy (DDP) w Łańcucie dla 30 mieszkańców gminy wiejskiej i miejskiej Łańcut w okresie 01.02.2020-31.12.2022r.

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.02.2020 – 31.12.2022 r.

Całkowity budżet projektu

5 222 455,90 zł

Dofinasowanie

4 961 057,10 zł

Wkład własny

261 398,80 zł

Beneficjenci

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy wiejskiej Leżajsk, gminy Grodzisko Dolne i Markowa oraz ich opiekunowie faktyczni – usługi mobilne oraz na terenie gminy wiejskiej i miejskiej Łańcut – Dzienny Dom Pomocy

Formy wsparcia

– mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych,

– szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON

– wsparcie realizowane w ramach DDP

Skip to content