Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w programie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie w ramach Moduły III programu  „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”,

– zadanie: Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu

Cel projektu: rozwój, nabywanie, podtrzymywanie umiejętności oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w niezależnym życiu.

Okres trwania projektu :

Okres realizacji projektu – 01 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 r.,


Uczestnictwo:

Zaplanowano udział w projekcie 25 obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością.

Formy wsparcia:

  1. Zapewnienie potrzeb rehabilitacyjnych
  2. Zapewnienie potrzeb pobytowych
  3. Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego

Krótka charakterystyka projektu

Celem realizacji projektu jest zapewnienie Beneficjentom programu potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności zapewnienie odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego dla obywateli Ukrainy, co przełoży się na poprawę komfortu ich życia, a także przygotuje do wejścia na rynek pracy i uzyskania samodzielności życiowej. Efektem realizacji tego zadania będzie nie tylko poprawa komfortu życia, ale przede wszystkich poprawa ich stanu fizycznego oraz psychicznego. Konflikt na Ukrainie bardzo wpłynął na stan psychiczny osób niepełnosprawnych zamieszkujących owe tereny, ich psychologiczne wsparcie na ten moment jest priorytetem, to ono pomoże im w odzyskaniu chęci do życia, oraz zmotywuje do dalszej rehabilitacji. 


Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w programie współfinansowanym ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie w ramach Moduły III programu  „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”,

– zadanie: Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu

Cel projektu: rozwój, nabywanie, podtrzymywanie umiejętności oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w niezależnym życiu.

Okres trwania projektu :

Okres realizacji projektu – 1 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 r.,

Uczestnictwo:

Zaplanowano udział w projekcie 25 obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością.

Formy wsparcia:

  1. Zapewnienie potrzeb rehabilitacyjnych
  2. Zapewnienie potrzeb pobytowych
  3. Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego

Krótka charakterystyka projektu

Celem realizacji projektu jest zapewnienie Beneficjentom programu potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności zapewnienie odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego dla obywateli Ukrainy, co przełoży się na poprawę komfortu ich życia, a także przygotuje do wejścia na rynek pracy i uzyskania samodzielności życiowej. Efektem realizacji tego zadania będzie nie tylko poprawa komfortu życia, ale przede wszystkich poprawa ich stanu fizycznego oraz psychicznego. Konflikt na Ukrainie bardzo wpłynął na stan psychiczny osób niepełnosprawnych zamieszkujących owe tereny, ich psychologiczne wsparcie na ten moment jest priorytetem, to ono pomoże im w odzyskaniu chęci do życia, oraz zmotywuje do dalszej rehabilitacji. 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w programie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie w ramach Moduły III programu  „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”,

– zadanie: Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu

Okres trwania projektu :

Okres realizacji projektu – 15 marca 2022 do 31 grudnia 2022 r.,

Uczestnictwo:
Zaplanowano udział w projekcie 25 obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością.


Formy wsparcia:

  1. Zapewnienie potrzeb rehabilitacyjnych
  2. Zapewnienie potrzeb pobytowych
  3. Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego

Krótka charakterystyka projektu

Celem realizacji projektu jest zapewnienie Beneficjentom programu potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności zapewnienie odpowiednich warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej, poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego dla obywateli Ukrainy, co przełoży się na poprawę komfortu ich życia, a także przygotuje do wejścia na rynek pracy i uzyskania samodzielności życiowej. Efektem realizacji tego zadania będzie nie tylko poprawa komfortu życia, ale przede wszystkich poprawa ich stanu fizycznego oraz psychicznego. Konflikt na Ukrainie bardzo wpłynął na stan psychiczny osób niepełnosprawnych zamieszkujących owe tereny, ich psychologiczne wsparcie na ten moment jest priorytetem, to ono pomoże im w odzyskaniu chęci do życia, oraz zmotywuje do dalszej rehabilitacji.