Rekrutacja

20.06.2022 r.

Z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie w ramach naboru zakończonego dnia 13 czerwca 2022r.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu
OGŁASZA DRUGI NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”
Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 30 czerwca 2022r. do 19 lipca 2022r.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności kobiety.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty, a także poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 


Z uwagi na wpłynięcie niewystarczającej liczby zgłoszeń do udziału w projekcie w ramach naboru zakończonego
dnia 12 maja 2022r.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 25 maja 2022r. do 13 czerwca 2022r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu), 
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY, a także poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać: 

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza), 
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. 

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.

 Caritas Archidiecezji Przemyskiej z siedzibą w Przemyślu

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW/EK DO PROJEKTU „MŁODZI – SAMODZIELNI”

Rekrutacja prowadzona będzie w dniach od 22 kwietnia 2022r. do 12 maja 2022r.

Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji Uczestników/czek Projektu.

Kandydaci/tki zainteresowani/e udziałem w Projekcie zobowiązani/e są do złożenia:

 • Formularza rekrutacyjnego do Projektu (Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu),
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu uwzględniającego obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu),
 • Oświadczenia Uczestnika/czki Projektu (Załącznik nr 9 do Regulaminu rekrutacji Uczestników/czek Projektu).

Ww. dokumenty oraz Regulamin rekrutacji Uczestników/czek Projektu dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie (ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów) oraz na stronie internetowej projektu (www.mlodzisamodzielni.pl).


Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać:

 • Osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu – ul. J. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00 (siedziba Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza),
 • w drodze elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Obowiązujący adres mailowy: samodzielni@pap.rzeszow.pl,
 • pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu.

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 690 217 036, (0-17) 857-71-00. Pytania dotyczące naboru do projektu można kierować drogą elektroniczną pod adres: samodzielni@pap.rzeszow.pl.


Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MŁODZI SAMODZIELNI
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU
ZAŁĄCZNIK NR 2 KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO
ZAŁĄCZNIK NR 4 KARTA OCENY PREDYSPOZYCJI KANDYDATA
ZAŁĄCZNIK NR 5 KARTA OCENY KRYTERIA PREMIUJĄCE
ZAŁĄCZNIK NR 6 FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH
ZAŁĄCZNIK NR 7 DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE
ZAŁĄCZNIK NR 8 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU RODO
ZAŁĄCZNIK NR 9 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
ZAŁĄCZNIK NR 10 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS SEKTORÓW WYKLUCZONYCH


REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁ.GOSP. ORAZ WSPARCIA FINANS.
ZAŁĄCZNIK NR 1 BIZNESPLAN DO PROJEKTU MŁODZI SAMODZIELNI
ZAŁĄCZNIK NR 2 STANDARDY OCENY BIZNESPLANU
ZAŁĄCZNIK NR 3 KARTA OCENY BIZNESPLANU
ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 5 WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 6 OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS
ZAŁĄCZNIK NR 7 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS
ZAŁĄCZNIK NR 8 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW
ZAŁĄCZNIK NR 9 OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
ZAŁĄCZNIK NR 10 KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ WNIOSKU
ZAŁĄCZNIK NR 11 UMOWA O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 12 ZBIÓR OŚWIADCZEŃ DOT. WARUNKÓW OTRZYMANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
ZAŁĄCZNIK NR 13 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW W RAMACH BIZNESPLANU