PO Pomoc Żywnościowa 2014-2020

!!UWAGA NOWE KRYTERIUM DLA GOPS i MOPS!!

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

– ośrodki pomocy społecznej,

– organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

 

 


 

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

 


 

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.

 

ORGANIZACJA PARTNERSKA REGIONALNA( OPR)- CARITAS ARCHIDIECEZJI  PRZEMYSKIEJ

 

AKTUALNYCH WYKAZ ORGANIZACJI PARTNERSKICH LOKALNYCH (OPL)

Centrum Charytatywne Caritas

ul. Kapitulna1  37-700 Przemyśl

Parafia pw. Matki Boskiej Fatimskiej

Rozbórz 293   37-200 Przeworsk

Parafia pw. Św. Barbary

Grodzisko Dolne 248

37-306 Grodzisko Dolne

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Kuńkowce 147    37-700 Przemyśl

Caritas Archidiecezji Przemyskiej Stacja Opieki Medycznej Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego

Dydnia 226, 36-204 Dydnia
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego Sietesz 126, 37-206 Sietesz
Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała Kolegiata Jarosław ul. Ks. Piotra Skargi 2, 37-500 Jarosław
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mickiewicza 12, 37-630 Oleszyce

 

Pliki do pobrania:

Tabela A3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  Podprogram 2016 w Caritas Archidiecezji Przemyskiej został zakończony.

Od sierpnia 2016 roku do czerwca 2017 roku pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz pracownicy OPS  wydali ponad 343 tony artykułów spożywczych,  które trafiły do 7103 osób ubogich,  zakwalifikowanych do programu z  terenu województwa podkarpackiego  (powiat przemyski, przeworski, jarosławski, dynowski, lubaczowski i leżajski). Wśród 23 260 wydanych paczek znajdowały się między innymi takie artykuły jak: cukier, olej, mleko, ser, ryż, makaron, herbatniki, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet wieprzowy, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli, koncentrat pomidorowy, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz powidła śliwkowe.  Żywność wydawana była w parafiach, ośrodkach pomocy społecznej , placówkach prowadzonych przez Caritas, oraz w Centrum Charytatywnym Caritas w Przemyślu.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych( większej niż przewidywał zestaw roczny na osobę) , aby zapewnić swym rodzinom możliwość niemalże całorocznej pomocy żywnościowej. Dostęp do pomocy jest zapewniony bez jakichkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

W ramach działań ze środków towarzyszących Centrum Charytatywne Caritas w Przemyślu  przeprowadziło 32 warsztaty , w których uczestniczyło 828 uczestników. Działania towarzyszące realizowane  przez Caritas, miały na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te realizowane były w formie szkoleń lub warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków , dietetyki oraz zdrowego odżywiania się , jak również zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te prowadzone były w sposób cykliczny w okresie dystrybucji żywności.

W okresie realizacji Podprogramu 2016odbiorcy pomocy żywnościowej mieli również możliwość uczestniczenia w działaniach towarzyszących nie finansowanych w ramach programu a realizowanych w ramach działalności statutowej Caritas. Przeprowadzono szereg działań na rzecz włączenia społecznego , w tym między innymi wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej mające na celu włączenie społeczne osób zagrożonych marginalizacją ( w tym działania na rzecz osób bezdomnych) , wsparcie terapeutycznych i psychologiczne oraz prawne prowadzone w placówkach Caritas, świetlicach socjoterapeutycznych i ośrodkach charytatywnych, spotkania integracyjne, w tym spotkania świąteczne, różnego typu warsztaty i zajęcia dla dzieci, dorosłych i seniorów, festyny rodzinne oraz udział w programach Caritas.

Skip to content