Trwałość projektu

logo2

 

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2023 r. realizacji projektu

„Mobilna opieka w Gminie Zarzecze i Gminie Błażowa oraz DDP w Sanoku”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej informuje o możliwości skorzystania z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania oraz usług świadczonych w ramach DDP w Sanoku.

Odbiorcami wsparcia mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie gminy Zarzecze i gminy Błażowa oraz powiatu sanockiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 16 676 90 60.

Usługi opiekuńcze mogą być świadczone osobom:

  • które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,
  • nie mają możliwości samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowej czynności dnia codziennego,
  • zamieszkują w dniu złożenia Formularza Rekrutacyjnego (w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U. 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn.zm., art. 25, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu) na terenie Województwa Podkarpackiego, tj. gminy Zarzecze i gminy Błażowa oraz powiatu sanockiego,
  • posiadają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza POZ stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o udział we wsparciu wymaga pomocy innych osób,
  • osoby, które nie otrzymały dotychczas wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub otrzymały je w innym zakresie niż te, o które ubiegają się w ramach wsparcia Caritas,
  • osoby, które ukończyły 60 lat.