Bezpieczna przystań - Konsultant prawny - Wyniki

Wyniki postępowania mającego na celu wyłonienie konsultanta prawnego:
Wykaz ofert, które wpłynęły do Zamawiającego oraz ich ocena:

Kancelaria Adwokacka Anna Maziarz, ul. Konarskiego 4/2, 37-700 Przemyśl

 

Oferta nr 1 została dostarczona pocztą elektroniczna na adres  m.pankiewicz@caritas.pl 2018-07-12 o godzinie  15:42 Łączna kwota oferty 43 500 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100). Zadeklarowano 5 lat doświadczenia zawodowego

OCENA OFERTY: cena 70 pkt, doświadczenie zawodowe 30 pkt, razem 100 pkt

Skip to content