Trwałość projektu

logo2

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do skorzystania z usług Lokalnych Centrów Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych
w Przemyślu, Sanoku, Leżajsku i Krośnie.

Zapraszamy osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe, wykazujące potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego, zamieszkujące miasto Przemyśl, Krosno i powiaty sanocki i leżajski.

Formy wsparcia: wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, zorganizowanie i koordynację odpowiedniej opieki, diagnozę problemów, tworzenie warunków życia sprzyjających rozwijaniu zasobów zdrowia psychicznego, pomoc psychologa na 2 poziomach: dla osoby, która jest chora, ale także dla rodziny.

Adresy placówek:

Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Przemyślu, ul. Piotr Skargi 6, 37-700 Przemyśl, Telefon: 797 654 005

Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Leżajsku, ul. Jarosławska 4, 37- 300 Leżajsk

Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Krośnie, ul. Grodzka 45a, Telefon:  797 647 555

Lokalne Centrum Wsparcia Środowiskowego Zaburzeń Psychicznych w Sanoku, ul. Kościelna 1, Telefon: 797 650 241


Dokumenty do pobrania
1. Regulamin
2. Formularz zgłoszeniowy