OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizując program ,,Inicjatywa społeczna na rzecz wsparcia integracyjnego w Polsce dla uchodźców dotkniętych konfliktem’’ w ramach  Programu finansowanego ze środków UNHCR poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska w Centrach pomocy migrantom i uchodźcom, posiadających  następujące kompetencje:

 1. Koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom-jedno stanowisko, ¾ etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

– kompetencje kierownicze

 1. Specjalista ds. ochrony prawnej – jedno stanowisko, ¾ etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– minimum rok doświadczenia w udzielaniu porad prawnych

– wykształcenie wyższe na kierunku prawo/pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna          

 1. Psycholog/Doradca psychospołeczny – jedno stanowisko, 1/2 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w danej dziedzinie,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

– osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Doradca integracyjny – dwa stanowiska, po ¾ etatu i jedno stanowisko ½ etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

– osoba, która wspiera proces integracji środowisk wielokulturowych, wzmacnia i/lub buduje poczucie akceptacji i przynależności cudzoziemców do środowiska

 1. Specjalista ds. społecznych i zawodowych – jedno stanowisko, 7/8 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

 1. Specjalista ds. opieki nad dziećmi – dwa stanowiska, po 1/4 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

 1. Specjalista MEAL Officer – jedno stanowisko, 1/2 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy

– obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office

 1. Specjalista ds. administracji i finansów – jedno stanowisko, 1/2 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

–  wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy

– obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office         

 1. Specjalista ds. administracji – dwa stanowiska, po ¼ etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy

–  obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office       

 1. Psycholog dla zespołów CPMiUjedno stanowisko, umowa zlecenie

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 12.2024r.

– posiada minimum 2 letnie doświadczenie w danej dziedzinie,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Przemyśl ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl i/lub Przemyśl  ul. Plac Legionów 2,37-700 Przemyśl, Rajskie 22, 38- 610 Rajskie, Sanok ul. Kościelna 1, 38-500 Sanok.

Zgłoszenia można składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl.

 1. Ogłoszenie o naborze

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Caritas Archidiecezji Przemyskiej realizując program ,,Caritas w Polsce na rzecz osób dotkniętych konfliktem w Ukrainie – druga edycja’’ poszukuje kandydatów do pracy na stanowiska w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom, posiadających  następujące kompetencje:

 1. Koordynator Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom-jedno stanowisko, 1 etat

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym,

– kompetencje kierownicze         

 1. Psycholog/Doradca psychospołeczny – jedno stanowisko, 1/2 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w danej dziedzinie,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

– osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Doradca integracyjny – cztery stanowiska, /jedno stanowisko 1 etat/, /jedno stanowisko 1/8 etatu/, /dwa stanowiska po ½ etatu/

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia

– osoba, która wspiera proces integracji środowisk wielokulturowych, wzmacnia i/lub buduje poczucie akceptacji i przynależności cudzoziemców do środowiska

 1. Specjalista ds. społecznych i zatrudnienia – dwa stanowiska po ¼ etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

 1. Specjalista ds. opieki nad dziećmi – dwa stanowiska, /1 etat/, /1/8 etatu/

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

–  minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

 1. Specjalista MEAL Officer – jedno stanowisko, 3/4 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy

– obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office

 1. Specjalista ds. administracji i finansów – jedno stanowisko, 1/2 etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

–  wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy

–  obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office         

 1. Specjalista ds. administracji – dwa stanowiska, po ¼ etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe o kierunku administracja lub wykształcenie wyższe kierunkowe zgodne z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku pracy

– obsługa urządzeń biurowych, dobra znajomość pakietu MS Office       

 1. Specjalista ds. edukacji dzieci jedno stanowisko, ½ etatu

Planowany okres zatrudnienia od 01.2024r. do 03.2024r.

– minimum roczne doświadczenie w sektorze społecznym,

– wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika/psychologia/socjologia/nauki
o rodzinie/praca socjalna lub

– certyfikaty/zaświadczenia/inne dokumenty umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Przemyśl ul. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl i/lub Przemyśl  ul. Plac Legionów 2,37-700 Przemyśl, Rajskie 22, 38- 610 Rajskie, Sanok ul. Kościelna 1, 38-500 Sanok.

Zgłoszenia można składać osobiście lub drogą pocztową pod adresem: Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl.

 1. Ogłoszenie o naborze