WTZ Caritas w Leżajsku

Informacje o projekcie

Nazwa projektu: Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Caritas w Leżajsku na cele warsztatów terapii zajęciowej

Cel projektu:        Poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do infrastruktury pomocy społecznej służącej terapii zajęciowej oraz poprawa dostępności osób bezdomnych do miejsc noclegowych poprzez rozbudowę i nadbudowę istniejącego obiektu.

Nazwa Beneficjenta: Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

W wyniku realizacji projektu powstanie nowa lub odnowiona powierzchnia użytkowa obiektu z przeznaczeniem na warsztaty terapii zajęciowej oraz noclegownię dla osób bezdomnych i potrzebujących.

Rezultatem projektu będzie Liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z obiektów objętych wsparciem projektu – 50 osób – uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystająca z usług świadczonych w obiektach objętych wsparciem – 80 osób – łączna liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz korzystających z noclegowni.

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wartość całkowita projektu :                             4 220 167,73 PLN.

Wsparcie ze środków Unii Europejskiej: 2 297 903,83 PLN.

Skip to content