O programie 2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy współpracy z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Krajową Organizacją Wsparcia Rolnictwa przystąpiła po raz kolejny do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2018. Program w swoim założeniu przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom , które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia.

Skip to content