O projekcie

 

Realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej Projekt “Przyszłość zaczyna się dzisiaj – warsztaty edukacyjne dla uchodźczyń z Ukrainy i ich dzieci” jest finansowany ze środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021.

Okres realizacji Projektu: 25.06.2022 r. – 30.09.2022 r.

Budżet Projektu: 115 232,64 EUR (537 894,48 PLN)

Projekt zakłada organizację na rzecz 220 Uchodźców z Ukrainy (80 kobiet i 140 dzieci) 4 wakacyjnych, 7- dniowych turnusów edukacyjnych mających na celu poprawę jakości życia osób w nich uczestniczących. Turnusy odbywają się w Rajskiem w Bieszczadach, w malowniczo położonym Ośrodku Wypoczynkowym Caritas Archidiecezji Przemyskiej,

Poprzez warsztaty z psychologami, coachem, doradcą zawodowym, specjalistą ds. instytucji publicznych, trenerem rozwoju osobistego, opiekunami i animatorami osoby uczestniczące w turnusach uczą się radzenia sobie z traumą, stresem, zagubieniem czy trudnymi emocjami. Relaksacja, zabawy, taniec i zajęcia sportowe pozwalają uwolnić radość i pomagają otworzyć się kobietom i ich dzieciom na nowe możliwości oraz motywują do aktywnego rozwoju. Stworzenie poczucia bezpieczeństwa wspiera nauka języka polskiego poprzez zabawę. Podczas turnusów Uchodźczynie i ich dzieci mają do dyspozycji również tłumaczy polsko-ukraińskich. Dodatkowo odbywają się spotkania ze społecznością lokalną – Kołem Gospodyń Wiejskich, integracja przy ognisku oraz wycieczki do Sanoka i Soliny, gdzie uczestnicy turnusów mają szansę poznania zarówno polskiej historii jak i piękna bieszczadzkiej przyrody.

Grupę docelową Projektu stanowią ukraińskie kobiety mające status zgodny z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich dzieci (80 kobiet i 140 dzieci), które przekroczyły granicę ukraińsko-polską z powodu działań wojennych prowadzonych w Ukrainie od dnia 24.02.2022 r. Uchodźczynie kwalifikowane są do udziału w Projekcie poprzez okazanie stempla w paszporcie bądź innego dokumentu potwierdzającego datę przybycia do Polski. Do udziału w Projekcie kwalifikowane są osoby, które przekroczyły granicę w terminie od 24.02.2022 r., tj. od momentu rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie.

Udział w projekcie „Przyszłość zaczyna się dzisiaj – warsztaty edukacyjne dla uchodźczyń z Ukrainy i ich dzieci” jest całkowicie bezpłatny. Osoby chcące wziąć udział w Projekcie, spełniające powyższe kryterium, proszone są o kontakt z Caritas Archidiecezji Przemyskiej:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
Tel. +48 16 676 90 60, e-mail: przemysl@caritas.pl