Niezależni niepełnosprawni

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt pn.:. „Niezależni niepełnosprawni”,

– kierunek pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych ,

– zadanie: 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Cel projektu: rozwój, nabywanie, podtrzymywanie umiejętności oraz poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w niezależnym życiu.

.

Okres trwania projektu :

I okres realizacji projektu – 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r.,

II okres realizacji projektu 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 r.

III okres realizacji projektu 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r.

Uczestnictwo:

Zaplanowano udział w projekcie 32 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, zakwalifikowane do projektu.

Formy wsparcia:

W ramach projektu proponujemy uczestnictwo osób niepełnosprawnych w formach wsparcia:

 1. Trening czynności samoobsługowych poranny
 2. Trening aktywności w życiu codziennym
 3. Trening organizowania czasu wolnego
 4. Trening czynności samoobsługowych wieczorny

Krótka charakterystyka projektu

„Niezależni niepełnosprawni”, to projekt będący kontynuacją ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Caritas w Przemyślu nieprzerwanie od 2015 r. Nabyte, pogłębiane, doskonalone i utrwalane sprawności funkcjonowania w społeczności, wyrabianie stosownych zachowań i postaw, nabywanie codziennych umiejętności umiejętności z zakresu szeroko rozumianej samoobsługi, będą mocnym fundamentem do przyszłego, niejednokrotnie samotnego życia i radzenia sobie z różnymi trudnościami. Projekt został zaplanowany na trzy okresy finansowania.

W każdym okresie zaplanowano 40 tyg. rehabilitacji/treningów, w których weźmie udział 32 beneficjentów. Będą oni podzieleni na cztery 8 osobowe grupy. Dla każdej z grup odbędzie się 10 pełnych tygodni rehabilitacji.

W każdym tygodniu odbędą się 4 formy wsparcia z zakresu prowadzenia treningów różnego typu samoobsługi:

 1. Trening czynności samoobsługowych poranny – 7 dni po 1 godzinie
 2. Trening aktywności w życiu codziennym – 7 dni po 6 godzin
 3. Trening organizowania czasu wolnego – 2 dni po 8 godzin
 4. Trening czynności samoobsługowych wieczorny – 7 dni po 1 godzinie.

Tydzień rozpoczyna się w poniedziałek , treningiem aktywności w życiu codziennym, będzie trwał od godz. 15.00 do 21.00. Od 21.00 do 22.00 będzie prowadzony trening czynności samoobsługowych wieczorny. Po nocy, od 6.00 do 7.00 – trening czynności samoobsługowy poranny. Po godz. 7.00 uczestnicy projektu opuszczą placówkę i udadzą się do swoich zajęć, nie związanych z projektem. Wrócą z powrotem na godz. 15.00, tak będzie wyglądało pięć dni.

W sobotę i niedzielę uczestnicy zostaną w placówce i w godz. od 7.00 do 15.00 prowadzony będzie trening organizowania czasu wolnego.

REKRUTACJA

Rekrutacja uczestników zadania zostanie przeprowadzona w pierwszym okresie projektu w placówkach Caritas na terenie województwa podkarpackiego, gdzie prowadzona jest działalność opiekuńcza, rehabilitacyjną , pomocowa dla osób niepełnosprawnych.

Podstawową formą rekrutacji będą osobiste kontakty i rozmowy z kandydatami na beneficjentów prowadzone przez osoby pracujące z nimi n co dzień, doświadczone i cieszące się zaufaniem wśród niepełnosprawnych.

Podstawowe warunki rekrutacji :

 • zamieszkanie na terenie województwa podkarpackiego
 • ukończenie przez kandydata 18 roku życia
 • posiadanie przez kandydata (osobę dorosłą),  aktualnego orzeczenia ze znacznym, umiarkowanym bądź lekkim stopniem i różnym rodzajem niepełnosprawności
 • wyrażenie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego dobrowolnej woli przystąpienia do projektu
 • podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • podpisanie przez kandydata lub przedstawiciela ustawowego deklaracji przystąpienia/udziału w projekcie
 • uzyskanie odpowiedniej liczby punktów na podstawie opracowanego testu samodzielności i funkcjonowania psychospołecznego

Zostanie utworzona lista rezerwowa beneficjentów. W przypadku rezygnacji (choroba, zmiana sytuacji zawodowej , miejsca zamieszkania) z udziału w projekcie  beneficjenta , jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej

Aktualności:

Trwa III okres projektu. Zrealizowano 16 tygodni treningów.

31 marca 2022 zakończył się trzyletni projekt: NIEZALEŻNI   NIEPEŁNOSPRAWNI, realizowany ze środków PFRON.

Skip to content