Kryteria kwalifikowalności

W /w osoby muszą spełniać kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie do 30.09.2018 r.

1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 PLN dla osoby w rodzinie od 01.10.2018r.

Osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej  i spełniające w/w kryteria proszone są o skontaktowaniem się z pracownikiem socjalnym w miejscu swojego zamieszkania ( MOPS lub GOPS, w celu otrzymania nowego skierowania na PODPROGRAM 2018.

Dystrybucja artykułów spożywczych odbywa się w Magazynie Caritas w Przemyślu przy ulicy Mickiewicza 29 ( brama wjazdowa PKP) od 13 listopada br. w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do 14.00.

Skip to content