Uprzejmie informujemy, iż nabór przedsiębiorstw komercyjnych do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużony do dnia 15.03.2022 do godziny 16:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOKUMENTY – PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE:
1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
4. DEKLARACJA

Uprzejmie informujemy, iż nabór przedsiębiorstw komercyjnych do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużony do dnia 08.03.2022 do godziny 16:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOKUMENTY – PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE:
1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
4. DEKLARACJA

Uprzejmie informujemy, iż nabór przedsiębiorstw komercyjnych do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużony do dnia 28.02.2022 do godziny 16:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOKUMENTY – PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE:
1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
4. DEKLARACJA

Uprzejmie informujemy, iż nabór przedsiębiorstw komercyjnych do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużony do dnia 10.02.2022 do godziny 16:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOKUMENTY – PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE:
1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
4. DEKLARACJA

Uprzejmie informujemy, iż nabór przedsiębiorstw komercyjnych do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużony do dnia 28.01.2022 do godziny 16:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOKUMENTY – PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE:
1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
4. DEKLARACJA

Uprzejmie informujemy, iż nabór przedsiębiorstw komercyjnych do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużony do dnia 31.12.2021 do godziny 16:00.

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOKUMENTY – PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE:
1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
4. DEKLARACJA

 

Uprzejmie informujemy, iż nabór przedsiębiorstw komercyjnych do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużony do dnia 30.11.2021 do godziny 16:00.

Ogłaszamy nabór przedsiębiorstw komercyjnych do udziału w Projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” – Moduł I

OGŁOSZENIE O NABORZE

DOKUMENTY – PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE:
1. REGULAMIN REKRUTACJI
2. FORMULARZ REKRUTACYJNY
3. UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
4. DEKLARACJA

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu  w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużona do dnia 07.06.2021 do godziny 16:00.

Ogłaszamy nabory do udziału w Projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.

OGŁOSZENIE O NABORZE

01.REGULAMIN PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE

  1. REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W MODULE I
  2. ZAŁ_NR_1_A_FORMULARZ_REKRUTACYJNY_PS
  3. ZAŁ_NR_2_FORMULARZ_INFORMACJI_PRZEDSTAWIANYCH…
  4. ZAŁ_NR_3_OŚWIADCZENIE_O_OTRZYMANIU_NIEOTRZYMANIU….
  5. ZAŁ_NR_4_OŚWIADCZENIE_MŚP
  6. ZAŁ_NR_5_A_UMOWA_UDZIAŁU_W_PROJEKCIE_PS
  7. ZAŁ_NR_1_DO_UMOWY_DEKLARACJA_PS
  8. ZAŁ_NR_2_DO_UMOWY_FDO_I_OSW_OSOBY