Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do projektu pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu  w sieciach, partnerstwach i klastrach” zostaje przedłużona do dnia 07.06.2021 do godziny 16:00.

 

Ogłaszamy nabory do udziału w Projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.

OGŁOSZENIE O NABORZE

01.REGULAMIN PES W TYM KONSORCJUM SPÓŁDZIELCZE

 1. REGULAMIN REKRUTACJI_I_UDZIAŁU_W_PROJEKCIE_MODUŁ II
 2. ZAŁ_NR_1_FORMULARZ_REKRUTACYJNY_DO_UDZIAŁU_W_PROJEKCIE
 3. ZAŁ_NR_2_FORMULARZ_INFORMACJI_PRZEDSTAWIANYCH_PRZY_UBIEGANIU_SIE_O_POMOC_DE_MINIMIS_
 4. ZAŁ_NR_3_OŚWIADCZENIE_ O_OTRZYMANIU_NIEOTRZYMANIU_POMOCY_DE_MINIMIS
 5. ZAŁ_NR_4_OŚWIADCZENIE_MŚP
 6. ZAŁ_NR_5.A_UMOWA_UDZIAŁU_W_PROJEKCIE
 7. ZAŁ_NR_1_DO_UMOWY_DEKLARACJA_PES
 8. ZAŁ_NR_2_DO_UMOWY_FORMULARZ_DANYCH_OSOBOWYCH
 9. WZÓR_POROZUMIENIA_KOOPERACYJNEGO
 10. WZÓR_REGULAMIN_FUNKCJONOWANIA_SIECI
 11. WZÓR_DEKLARACJA_PRZYSTĄPIENIA_DO_SIECI_PES
 12. WZÓR_FORMULARZ_REZYGNACJI_UCZESTNICTWA_W_SIECI_PES
 13. WZÓR_KODEKS_ETYKI_CZŁONKÓW_SIECI

 

02.REGULAMIN PRZEDSIĘBIORSTWA KOMERCYJNE

 1. REGULAMIN REKRUTACJI_I_UDZIAŁU_W_PROJEKCIE_MODUŁ II
 2. ZAŁ_NR_1_FORMULARZ_REKRUTACYJNY_DO_UDZIAŁU_W_PROJEKCIE
 3. ZAŁ_NR_5.B_UMOWA_UDZIAŁU_W_PROJEKCIE_PRZEDSIĘBIORSTWO_ KOMERCYJNE
 4. ZAŁ_NR_1_DO_UMOWY_DEKLARACJA_PK
 5. WZÓR_POROZUMIENIA_KOOPERACYJNEGO
 6. WZÓR_REGULAMIN_FUNKCJONOWANIA_SIECI
 7. WZÓR_DEKLARACJA_PRZYSTĄPIENIA_DO_SIECI_PES
 8. WZÓR_FORMULARZ_REZYGNACJI_UCZESTNICTWA_W_SIECI_PES
 9. WZÓR_KODEKS_ETYKI_CZŁONKÓW_SIECI