Remont Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej