Rekrutacja do projektu
„Przyjazny Dom”

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus pn. 

„Przyjazny Dom” o numerze FEPK.07.18-IP.01-0035/23

Projekt realizowany jest w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
PRIORYTET 7 Kapitał ludzki gotowy do zmian
DZIAŁANIE 7.18 Usługi społeczne i zdrowotne świadczone w społeczności lokalnej

Beneficjentami mogą być osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe na terenie powiatu łańcuckiego, sanockiego lub leżajskiego.

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać ze wsparcia w postaci usług świadczonych w Dziennych Domach Pomocy tj.:

  • DDP w Łańcucie, ul. Farna 22,
  • DDP w Sanoku, ul. Królowej Jadwigi 12,
  • DDP w Przychojcu, Przychojec 159.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Przyjazny Dom” zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami i złożenia Formularza Zgłoszeniowego

Do pobrania: (dokumenty obowiązujące do 04.04.2024 r.)

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Załączniki zaświadczenia
  4. Załączniki oświadczenia

 

Aktualna dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od 05.04.2024r.