Podsumowanie realizacji - Podprogram 2020

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w październiku 2020 roku zakończyła realizację Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe między innymi:

1) groszek z marchewką,

2) mus jabłkowy,

3) koncentrat pomidorowy,

4) buraczki wiórki,

5) powidła śliwkowe,

6) makaron jajeczny,

7) płatki owsiane,

8) ryż biały,

9) kaszę jęczmienna,

10) herbatniki maślane,

11) mleko UHT,

12) ser podpuszczkowy dojrzewający,

13) szynkę drobiową,

14) szynka wieprzowa,

15) pasztet drobiowy,

16) filet z makreli w oleju,

17) cukier biały,

18) olej rzepakowy,

19) fasolka po bretońsku,

20) miód nektarowy wielokwiatowy.

 

W ramach realizacji Podprogramu 2020 :

  • zaangażowanych było 13 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
  • żywność odebrało 11375 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 500 ton żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 41770 paczek żywnościowych;
  • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 64 warsztatów dla 964 uczestników.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu , dietetyki oraz zdrowego żywienia, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. W związku z panującą pandemią COVID-19 prowadzono warsztaty o tematyce jak bezpiecznie żyć ,  profilaktyka i zachowanie w czasie pandemii.